Sundhedspolitik

Sundhed, trivsel og livskvalitet hører sammen. Det er vigtigt at brugere af Arden-Hallerne føler at deres og andres sundhed er noget, der vedkommer dem. Samtidig respekterer vi den enkeltes ret til selv at vælge, hvordan de vil leve så længe det sker under ansvar. Vi mener i Arden-Hallerne, at vi har et specielt ansvar i forhold til børn og unge, som vi ønsker at have et særligt fokus på.

Vi har derfor udviklet en politik på områderne omkring rygning, alkohol og stoffer, som vi ser overholdt, når man befinder sig på Arden-Hallernes område.

Rygning
Hvad angår rygning udstikker loven retningslinier for, at der ikke må ryges indendøre. Vi har ingen indendørs rygekabine og al rygning indendørs er derfor forbudt. Udendørs er der anvist rygepladser og alle rygere bedes respektere disse opslag så ikke-rygerne ikke føler sig generede omkring hallens indgangspartier.

Alkohol
Der udskænkes alkohol fra hallens cafeteria. Vi opfordrer alle til en fornuftig omgang med de våde varer og forbeholder os retten til at nægte udskænkning. Selvsagt udskænkes der ikke alkohol til børn og unge under 18.

Stoffer
Enhver brug af præstationsfremmende stoffer, som udstukket i WADAs 'Liste over forbudte stoffer og metoder' i hallerne er forbudt. Misbrug vil resultere i omgående bortvisning og karantæne.