Forretningsudvalg

Forretningsudvalget består på syv personer, der varetager institutionens daglige ledelse. Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden, dog under hensyntagen til de punkter, der kan læses under vedtægter.

Forretningsudvalget består af følgende personer:
Formand: Kent Nedergaard
Næstformand: Lisbeth Bøss
Allan Kaldahl Graversen
Jens Dorph
Hanne Riise Dalgaard
Lars Jacobsen (medarbejder)
Vakant (jf. sidste repræsentantskabsmøde)

Repræsentantskabsformand: Erik Østergaard